Şirket İçi Eğitimler

Şirket İçi Elektrik Piyasası Eğitimleri

Eğitim Programları

Navitas Enerji, Elektrik Piyasası’ndan hükümet ve devlet yönetiminin adım adım kaldırılması ve buna paralel olarak hızla gelişmeye başlayan serbest elektrik piyasasını tanımlamak, ortaya çıkan ve çıkacak olan riskleri sizlerle paylaşmak ve yeni piyasa koşullarına adaptasyon sürecinde piyasa oyuncularının rakiplerinin önüne geçmesini sağlayabilecek şirket bazlı eğitim programları oluşturmuştur. Eğitim programları ve süreleri aşağıdaki şekildedir;

Elektrik Piyasası’nın Temel Prensipleri Eğitimi

Elektrik Piyasası’nın Temel Prensipleri, elektrik Üretim ve Toptan Satış Şirketleri’nin bünyesinde üst düzeyde ve günlük konularda karar mekanizmasına dahil olacak kişilerin elektrik pazarının tanımlamasına anlamasına yönelik temel bilgileri aldığı bir eğitim programıdır. 1 günlük Eğitim Programının içeriğinde sağlanan bilgiler aşağıdaki şekildedir;

 • Türkiye Elektrik Piyasası’nda sebep sonuç ilişkileri üzerinden, geçmiş, bugün ve gelecek profilinin çıkarılması
 • Türkiye Elektrik Piyasası’nın dünya piyasalarından farkları
 • Elektrik Piyasası’nda gelecekte oluşacak oyuncu modelleri ve bunların para kazanma sistemleri.

Elektrik Piyasası’nda Ticaretin Temel Prensipleri

Elektrik Piyasası’nda Ticaretin Temel Prensipleri Türkiye Elektrik Piyasası’nda havuz fiyatlarının oluşumundan yola çıkarak, perakende ve toptan elektrik satış tarifelerinin oluşmasına kadar tüm süreci inceleyen ve yatırımcıların uzun dönemli satış stratejilerini belirlerken ihtiyaç duydukları spot, vadeli işlem ve ileri tarihli vadeli işlem piyasaları’nda oluşturacakları satış stratejilerini belirlerken ihtiyaç duydukları bilgileri içeren bir eğitimdir. 2 günlük eğitim programının içeriğinde sağlanan bilgiler aşağıdaki şekildedir;

 • Spot Piyasası’nın tanımı
 • Vadeli İşlemler Piyasası’nın tanımı
 • İleri Tarihli İşlemler Piyasası’nın tanımı
 • Elektrik fiyatlarını anlamlandırmak
 • Dengeleme Mekanizması ve Esneklik Hesapları
 • Portföy Yönetimi
 • Piyasalarda ticareti arttıran, riski azaltan unsurlar.

Elektrik Satışında Ticari Stratejiler Eğitimi

Elektrik Satışında Ticari Stratejiler firmaların karar mercisinde bulunan üst düzey yöneticiler için oluşturulmuş bir eğitimdir. Eğitimin temel amacı karar verme noktasında elektriğin tüm satış opsiyonlarının yöneticiler tarafından bilinmesi gerekliliği üzerinden çıkmıştır. Eğitim elektrik satışında elektriğin satış opsiyonlarının incelenmesiyle üretim portföyü odaklı minimum riskli yada maksimum karlı stratejilerin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. 2 günlük eğitim programının içeriğinde sağlanan bilgiler aşağıdaki şekildedir;

 • Ticaretin rolü ve riski paylaştırma
 • Üretim portföyü odaklı strateji seçimi
 • Elektrik satış anlaşması tipleri
 • Elektrik fiyatlarını anlamlandırma

Elektrik Ticareti ve Risk Yönetimi Eğitimi

Elektrik piyasasında serbestleşme arttıkça gündelik yada uzun dönemli riskler artmaktadır. Karların azaldığı ve kazancın kayıplara dönüşebildiği elektrik piyasasında risk yönetimini anlatan ve sadece elektrik piyasası için risk yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine odaklanan bir eğitimdir. 2 günlük eğitim programının içeriğinde sağlanan bilgiler aşağıdaki şekildedir;

 • Neden risk yönetimi?
 • Risk yönetiminde kullanılan ana kaynaklar
 • Kontrat tipleri ve içerdikleri riskler
 • Üretim portföyü bazında risk yönetimi
 • Ticari stratejilerle riski minimize etme yolları ve hesaplamaları

Elektrik Satış Eğitimi

Elektrik piyasasında elektrik satma yetkisi bulunan firmaların satış personellerine teklif hazırlama, PMUM tarafından serbest tüketicilerden istenen belgeler, kayıt işlemleri ve satış kapama yöntemlerini açıklayan bir eğitimdir. 5 günlük eğitimin içeriğinde sağlanan bilgiler aşağıdaki şekildedir;

 • Müşterinin işine ürünle ek değer katmanın yolları
 • Verimli bir soğuk satış tekniği geliştirme
 • Verimli bir satış pazarlığı süreci
 • Farklı tiplerdeki müşterilerin farklı bazdaki ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneği
 • Kontrat içeriğiyle ilgili oluşacak problemleri aşma becerisi
 • DGPYS’de kayıt işlemleri
 • Kayıt sonrası süreç takibi

Açık Masa Eğitimi

Şirket yetkilileriyle, Navitas Enerji ekibinin bir günlük bir süreç boyunca soru cevaba yönelik bir eğitim programını uygulamasına yönelik bir çalışmadır. Soruların öncesinde gönderilmesi ve içeriğin hazırlanması ayrı bir fiyatlandırma, toplantı esnasında Navitas Enerji’nin soruları cevaplaması ayrı bir fiyatlandırmadır.