Güneşten Elektrik Üretimi

Çatımda Güneşten Nasıl Elektrik Üretiliyor?

Güneş ışınları nasıl oluyorda elektriğe dönüştürülüyor? Adım adım güneşin elektriğe dönüşmesini size bir şema ve ayrıntılı birkaç satırla açıklamaya çalıştık.

Güneşten Elektrik Nasıl Üretiliyor?

Güneş panelleri güneşi evlerde ve iş yerlerinde kullanılabilir enerjiye çevirir. 2 ana türü vardır: Işıl güneş sistemleri ve fotovoltaikler. Işıl güneş sistemleri güneşin enerjisini suyu ısıtmak için kullanır. Fotovoltaik paneller fotovoltaik etkiyle güneşin enerjisini direk enerjiye çevirir.

Fotovoltaik paneller genellikle arasında silikon bazlı yarı iletken bir materyalin arasında yer alan iki elektrik kontağından oluşur. Direk güneş ışınlarına ne kadar maruz kalırlarsa o kadar elektrik üretirler. Eğimli, güneye doğru bakan çatılar güneş panellerinin monajı için ideal alanlardır.

Panellerde yarı iletken materyalleri doludan, rüzgarla uçuşan tozdan ve diğer yaşam koşullarından korumak için üzerinde cam bir tabaka bulunur. Aynı zamanda yarı iletken materyal güneş ışınlarını maksimumda emmesi ve kullanışsızca yansıtmasın diye anti yansıtıcı bir materyalle kaplanır.

Güneş ışını panele çarpıp emildiğinde yarı iletkeni vurarak oluşturan bazı atomlarını salıverir. Bu sayede yarı iletken bir tarafında pozitif, diğer tarafında negatif yüklenir ve bu sayede salıverilen tüm elektronlar aynı yönde hareket ederek elektrik akımını oluşturur. Elektrik kontakları bu akımı yakalar ve elektrik devresine alır.

Fotovolatik panellerin ürettiği elektrik doğru akımdır. Evlerde ve işyerlerinde kullanılmadan önce evirici kullanılarak alternatif akıma çevrilmesi gerekir. Evrilen akım eviriciden sigorta kutusuna gider ve oradanda ona ihtiyaç duyan elektronik aletlere yönlenir.

Ev ve işyerlerine kurulan fotovoltaik sistemler genelde panellerin ne kadar elektrik ürettiğini ve ne kadar tüketim gerçekleştiğinide içeren çift yönlü bir sayaç barındırır. Bu sayede sistemde tüketilmeyen elektrik ulusal şebekeyi desteklediği için alım garantisi gibi teşvikler kapsamında tüketiciden satın alınır.