Porto

Navitas Elektrik Tedarik Servisi

Elektrik Alımında kolaylık ucuzluk koruma

Elektrik Tedarik Servisi

Elektrik çalıştığımız ofislerde, fabrikalarda ve tesislerde işin sürdürülmesindeki en önemli unsurdur. Bu bilinçle çalıştığımız işi ele alır tüketicilerimize daha iyi koşullar sunmak amacıyla işimize kendimizi adarız. Geçmiş dönemde Naveltas birçok farklı sektörden firma ile birçok farklı lokasyonda çalışmıştır. Hepsinin ortak özelliği çalışılan süre boyunca elektrik tedariğini piyasa koşullarının üzerindeki indirimler yada koşullarla sağlanmış olmasıdır.

Naveltas’da her zaman odak noktamız iyi fiyattan öte, iyi fiyat ve sürdürülebilirlik olmuştur. Naveltas her zaman tüketicilerin elektrik alımı süresince düzenli çalışabilecekleri bir danışmanlık servisi olarak geliştirilmiştir. Bu nedenle birçok birçok tüketicinin günlük bazda yaşadığı problemlere destek verildi, faturalar kontrol edildi ve tüketicilere tüm süreç boyunca hizmet edildi. Bu nedenle Naveltas portföyünde bulunan tüketiciler uzun süredir servisimizden yararlanıyor ve yararlanmaya devam edecekler.

HIZLA GELİŞEN BİR PİYASA

EPDKʼnın 2010 yılı Ocak ayında yıllık elektrik serbest tüketici limitini 480.000 kWhʼden 100.000 kWhʼe düşürmesi ile serbest tüketici hakkını kullanmaya başlayan tüzel kişi sayısı 19 ay içinde 380 adetten 21168 adete ulaşmıştır. Serbest tüketici hakkını kullanan firmalar bu düzenleme sayesinde aynı şartlar içinde elektriği daha ucuza mal etmeye başlamış ve sektörlerinde rekabet güçleri artmıştır. Serbest tüketici limiti 2011 yılında yıllık 30.000 kWhʼe düşürülmüştür. Dünyadaki uygulamalar ile Türkiyeʼnin her yıl hazırladığı strateji raporunda açıkça bu limitin sıfır noktasına çekileceği ve sadece tüzel kişilikleri değil, konutlarıda kapsamaya başlayacağı açıkça ortaya konmuştur. Enerji giderleri bir firmanın vazgeçemediği tek gider kalemidir. Bu nedenle doğru yönetilmesi, konuya profesyonelce yaklaşılması uzun vadede ve kısa vadede firmalara rekabet noktasında büyük avantaj sağlamaktadır.